Cangzhou City Shijiheng Plastics Co.,Ltd
Location
  • 2H, 2E15-2
Categories
  • Equipment & Packaging
  • Website: http://www.shijiheng.com
  • Contact person: ren yan ming
  • Email: renyanming@czssjh.com
  • Tel: 13932702060
  • Fax: 0317-4910222