Numen (Beijing) International Biotech Co.,Ltd.
Location
  • 1H, 1H08
Categories
  • Assistant
  • Website: http://www.numensw.com.cn
  • Contact person: tang zhong zhi / gao qian
  • Email: tangzhongz@yahoo.com.cn
  • Tel: 13910078983
  • Fax: 010-51557032